עברית | Русский | English

   

מערכת העברות הכספים Ceylon System

סילון שירותי מטבע בינלאומיים – הינה חברה המתמחה בביצוע העברות כספים לסרי לנקה.

השירות שלנו ללקוחות בא לידי ביטוי בהעברה מידית לכל חשבון בנק בסרילנקה.

כמו כן ניתן לשלוח כסף למשיכה במזומן מכל אחד מסניפי Sampath Bank.

המטרה שלנו היא ליצר שירות מצוין איכותי ומהיר ללקוחותינו .

שיתוף